De Risicotoets

Is het verantwoord om beleid te maken?

Via de risicotoets in de LET kunnen verschillende scenario’s van het voorgenomen beleid, elk met hun eigen risicoprofiel in kaart worden gebracht. Bijvoorbeeld risico’s voor de fysieke veiligheid, volksgezondheid, bestuurlijke omgeving en natuur en milieu. De risicotoets in de LET is mede gebaseerd op de Tafel van Elf.

Op basis van een ‘Kans x Effect-beoordeling’ wordt in de de risicotoets in overzichtelijke grafieken weergegeven met welke risico’s rekening moet worden gehouden. Bij de uiteindelijke keuze voor een beleidsscenario wordt alle relevante informatie en documentatie verschaft (audit trail).

Afbeelding9