De Juridische toets

Is het juridisch toegestaan om beleid te maken?

Deze vraag kan via de juridische toets in de LET via een overzichtelijk pad van ja/nee-vragen snel worden beantwoord. Juridische grondslag(en), voorwaarden, mogelijkheden en barrières komen aan de orde. De uitkomst van deze toets geeft aan of een gemeente wel of niet bevoegd is om het gewenste beleid te beïnvloeden en waarom. Toetsingscriteria zijn Europese wetgeving, de Nederlandse Grondwet en overige hogere, nationale wetgeving.

Afbeelding1