• Terugdringen van regeldruk voor burgers, bedrijven én de overheid
 • Stimuleren van de lokale economie
 • Verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven
 • Ontwikkelen en uitvoeren van beleid volgens een doordacht stappenplan
 • Ontwerpen & Ontwikkelen

  Fase 1
 • Implementeren & Uitvoeren

  Fase 2
 • Evalueren & Bijsturen

  Fase 3
 • Formuleren beleidsdoelstelling

  01
 • Opstellen beleid en bepalen indicatoren

  02
 • Uitvoeren ex ante beleidsevaluatie

  03
 • Besluitvorming over voorgenomen beleid

  04
 • Ontwerpen (werk)processen

  05
 • Implementeren en uitvoeren beleid

  06
 • Signaleren van knelpunten

  07
 • Optimaliseren toezicht en handhaving

  08
 • Optimaliseren dienstverlening

  09
 • Uitvoeren ex post evaluatie (Inhoud)

  10
 • Uitvoeren ex post evaluatie (Proces)

  11
 • Bijsturen en verbeteren beleid en regelgeving

  12

Klik op de cirkeldiagram om ook de stappen 6 t/m 12 zichtbaar te maken

De beleidsverbetercyclus in het kort

De beleidsverbetercyclus is ontwikkeld door en voor gemeenten en ondersteunt bij het realiseren van kwalitatief goede wet- en regelgeving, effectief beleid een een efficiënte uitvoering daarvan. De cyclus bestaat uit 3 fasen:

1. Bij het ontwerpen & ontwikkelen stelt u doelstellingen en prioriteiten vast en verzamelt u relevante informatie om afgewogen beslissingen te maken. Tevens heeft u inzicht in de effecten van scenario’s op burgers, bedrijven en de gemeente zelf.

2. Bij het implementeren & uitvoeren wordt het beste scenario vertaald in een uitvoeringsprogramma en worden afspraken gemaakt over de rolverdeling van de verschillende stakeholders. In een vroeg stadium worden knelpunten gesignaleerd en opgelost.

3. Bij evalueren & bijsturen monitort u de uitvoering van het beleid om tussentijds bij te sturen en bereidt u een volgende beleidscyclus voor.

Bespaar kosten en verbeter kwaliteit met de beleidsverbetercyclus

De inzet van de beleidsverbetercyclus is gericht op het integraal en sluitend organiseren van beleid en uitvoering. Dit onderscheid de beleidsverbetercyclus van andere beleidscycli.

Door het toepassen van de beleidsverbetercyclus bent u in staat om:

 • Een maatschappelijk vraagstuk te ontleden, doelstellingen te formuleren en prioriteiten te stellen.
 • Effecten van (voorgenomen) beleid voor burgers, bedrijven en/of de gemeente vroegtijdig in kaart te brengen.
 • De regeldruk voor burgers, bedrijven én de gemeente duurzaam terug te dringen.
 • De kwaliteit van regelgeving, beleid en uitvoering duurzaam te verbeteren en daardoor kosten te besparen.

De beleidsverbetercyclus is een concreet en doordacht stappenplan voor het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van wet- en regelgeving, beleid en uitvoering. Wilt u meer weten over de beleidsverbetercyclus? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.