Implementeren & Uitvoeren

06

Implementeren en uitvoeren beleid

Bij implementeren van beleid gaat om de vertaling van het eerder (politiek-bestuurlijk) vastgestelde beleid naar uitvoering. Implementatie en uitvoering van beleid en regelgeving kan vele vormen hebben:

  • Het toetsen van aanvragen en verstrekken van¬†vergunningen of subsidies binnen vastgestelde uitvoeringskaders.
  • Het handhaven van ingestelde verboden, verleende toestemmingen of afgegeven vergunningen.
  • Het heffen van (lokale) belastingen.
  • Het toekennen van (persoons)gebonden budgetten of vouchers.

Handige tools bij het implementeren en uitvoeren van beleid en regelgeving zijn:

  • De Lokale Effectentoets (LET). De LET biedt de mogelijkheid om scenario‚Äôs te vergelijken op basis waarvan keuzes kunnen worden gemaakt in de uitvoering van beleid.
  • Ex ante regeldrukmeting.

Achtergrondinformatie behorend bij deze stap in het beleidsproces: