Evalueren & Bijsturen

10

Uitvoeren ex post evaluatie (Inhoud)

Om te beoordelen of beleid en regelgeving maatschappelijke vraagstukken oplossen en resulteren in het behalen van de beoogde doelstellingen, wordt een ex post beleidsevaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie wordt uitgevoerd nadat beleid en regelgeving zijn geimplementeerd en uitgevoerd. Bij de uitvoering kunnen kerncijfers, jaarverslagen en eerder geinventariseerde knelpunten worden betrokken.

Beleid wordt (ex post) geëvalueerd met het oog op drie doelen:
1) Om te verantwoorden wat met de ingezette middelen is bereikt.
2) Om te beoordelen of de beleidsdoelstellingen zijn behaald.
3) Om kennis binnen de organisatie te delen over beleid, regelgeving en uitvoering.

Bij de ex post beleidsevaluatie op inhoud staat de vraag centraal of beleid doeltreffend en effectief is uitgevoerd.

Handige tools bij het uitvoeren van ex post beleidsevaluaties zijn:

Achtergrondinformatie behorend bij deze stap in het beleidsproces: