Ontwerpen & Ontwikkelen

03

Uitvoeren ex ante beleidsevaluatie

Om voorgenomen beleid te beoordelen op effectiviteit, is een ex ante beleidsevaluatie van grote waarde. Het uitvoeren van de evaluatie zorgt voor een gestructureerde analyse van de beoogde beleidsdoelen en de voorgenomen beleidsinstrumenten. Uitkomsten van de ex ante beleidsevaluatie kunnen worden gebruikt voor de nadere onderbouwing van het voorgestelde beleid of voor de keuze van een ander beleid(sinstrument). Met het uitvoeren van een ex ante beleidsevaluatie kunnen de volgende doelen worden behaald:

  1. Inzicht verkrijgen in de effecten van voorgenomen beleid en regelgeving.
  2. strategische keuzes mogelijk maken bij de beleidsvoorbereiding.
  3. de basis vormen voor een systematische verantwoording achteraf over gevoerd beleid.

Handige tools bij het uitvoeren van een ex-ante beleidsevaluatie zijn:

Achtergrondinformatie behorend bij deze stap in het beleidsproces: