01

Ontwerpen & Ontwikkelen

Het ontwerpen en ontwikkelen gaat uit van een beoogd beleidsdoel dat volledig vooraf wordt gedefinieerd en ontworpen. Dit proces verloopt via een aantal stappen waarbij het gedefinieerde beleidsdoel wordt vertaald naar concreet beleid en uitvoeringsprocessen. De beleidsvoorbereiding wordt geoptimaliseerd door het vooraf te toetsen op een criteria, zoals regeldruk. Het doorlopen van de stappen in deze fase ondersteunt het efficiƫnt implementeren en uitvoeren van het beleid (fase 2).

 

Het (aanpassen van) beleid en de regelgeving ontstaan dikwijls als gevolg van een maatschappelijk vraagstuk. Een maatschappelijk vraagstuk ontstaat bijvoorbeeld als gevolg van:

  • Politieke vragen, wensen en ambities.
  • Vraag vanuit de maatschappij om op te treden (bijvoorbeeld als gevolg van een incident).
  • Doorvoeren van landelijke maatregelen naar decentraal niveau.

Bij de start van de beleidsverbetercyclus is het van essentieel belang om de beleidsdoelstelling SMART* te formuleren.

Het resultaat van fase 1 van de beleidscyclus is:

  • Integrale afweging en afstemming over het beleidsdoel en de strategie om het beleidsdoel te realiseren.
  • Kaders aan de hand waarvan het beleid en regelgeving is opgesteld.
  • Indicatoren aan de hand waarvan het beleid wordt geĆ«valueerd.

* Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden