Ontwikkeling Beleidsverbetercyclus

De Beleidsverbetercyclus is ontwikkeld door Sira Consulting in nauwe samenwerking met (de)centrale overheden. Hierbij heeft de kennis en deskundigheid van de partnerorganisaties geleid tot een integraal overzicht van en versterkt inzicht in de processtappen van het beleidsproces. Ten grondslag aan de Beleidsverbetercyclus ligt:

Praktijkervaringen van (de)centrale overheden met de ontwikkeling van beleid en regelgeving.  Sira Consulting adviseert de (semi) overheid over beleid, kwaliteit van regelgeving, dienstverlening en uitvoeringsprocessen. Voorbeeldprojecten zijn:

Handreikingen en modellen voor het opstellen van beleid en regelgeving van (de)centrale overheden:

Wetenschappelijke onderzoeken over beleid- en besluitvorming en regelgeving voor lokale overheden:

  • Over beleidsmodellen ontwikkeld door o.a. prof.dr. Hoogerwerf & prof.dr. Herweijer.
  • Over beleidsanalyse ontwikkeld door o.a. prof.dr. Bekkers, prof.dr. R.J. in ‘t Veld & prof.dr. T.A. Abma.
  • Over beleidsevaluatie ontwikkeld door o.a. prof.dr. A.F.A. Korsten.
  • Over wet- en regelgeving voor decentrale overheden door o.a. prof.mr. S.E. Zijlstra, prof.mr. W. Konijnenbelt & prof.mr. A.E. Schilder.