Evalueren & Bijsturen

12

Bijsturen en verbeteren beleid en regelgeving

Om beleid en regelgeving effectief, efficiënt en up-to-date te organiseren, is bijsturing en permanente ontwikkeling belangrijk. De vraagstukken waar beleid en regelgeving op zijn gericht, zijn immers continue in verandering. Bij het bijsturen en verbeteren van beleid en regelgeving kunnen de uitkomsten van ex post beleidsevaluaties worden betrokken en kunnen best practices worden benut van andere decentrale overheden. Bijsturen en verbeteren van beleid en regelgeving kan resulteren in ‘nieuw’ beleid (bijvoorbeeld een nieuwe verordening of een nieuw beleidskader), het is ook mogelijk dat bijstelling plaatsvindt (bijvoorbeeld door wijziging of aanvulling van eerder vastgestelde beleidskaders). Bijsturen van beleid door decentrale overheden kan ook volgen op wijziging van wet- en regelgeving op nationaal niveau.

Handige tools bij het bijsturen en verbeteren van beleid en regelgeving zijn:

Achtergrondinformatie behorend bij deze stap in het beleidsproces: