Implementeren & Uitvoeren

09

Optimaliseren dienstverlening

Om dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen permanent te verbeteren, gebruiken (de)centrale overheden de Plan-Do-Check-Act-cyclus. Daarmee kunnen kleine knelpunten snel worden geïnventariseerd en opgelost door professionals in de uitvoering. Via verschillende tools kan de beoordeling van de dienstverlening door de gemeente in beeld worden gebracht en op basis daarvan verder worden verbeterd. Indien knelpunten een gevolg zijn van eerder geformuleerd beleid en regelgeving, dienen deze te worden doorgegeven aan de afdeling die verantwoordelijk is voor het opstellen en implementeren van beleid en regelgeving.

Handige tools bij het optimaliseren van dienstverlening zijn:

Achtergrondinformatie behorend bij deze stap in het beleidsproces: