De Regeldruktoets

Wat zijn de kosten van het gekozen beleidsinstrument?

Om het juiste beleidsinstrument te selecteren is het van belang te weten wat de kosten van de regeldruk zijn die volgen uit de keuze voor een bepaald instrument (bijvoorbeeld een vergunning of een ontheffing). Binnen de LET wordt – in navolging van ATR – onder regeldruk verstaan: ‘de investering en inspanning die burgers, bedrijven, instellingen en professionals moeten verrichten en de vrijheidsbeperkingen die ze moeten ondergaan om zich aan de regels te houden’.

Met behulp van de regeldruktoets uit de LET worden daarom administratieve lasten, toezichtlasten, nalevingskosten en bestuurlijke lasten in kaart gebracht en berekend op basis van een maatwerk procedurebeschrijving. Ook wordt getoetst of het beleidsinstrument eventueel met minder lasten kan worden uitgevoerd.

Afbeelding7

Bij het inzichtelijkmaken van de kosten van regeldruk wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige investeringskosten en jaarlijks terugkerende kosten. De resultaten van de toets worden op een overzichtelijke manier gepresenteerd en kunnen eenvoudig worden toegevoegd bij een college- en/of raadsvoorstel.